Fundacja KiDs

KAŻDY MA COŚ CO MOŻE DAĆ INNYM


Naszą misją jest przywrócić samodzielnym rodzicom i ich dzieciom nadzieję na szczęśliwą i bezpieczną przyszłość, zapobiegać zagrożeniu ubóstwem i wykluczeniu społecznemu rodzin dotkniętych przemocą ekonomiczną.

Fundatorki KiDs

Kate i DoriS - samodzielne mamy na pełnym etacie. Połączyła nas wspólna sprawa
Dla Naszych Dzieci. 

Mobirise

"Tylko ludzie wystarczająco szaleni myślą,że mogą zmieniać świat.
I właśnie oni go zmieniają."

Niealimetacja to przemoc!

"Była i kłamczuch"
Kampania społeczna zrealizowana przez Radę Izby Komorniczej w Łodzi. Autorami kampani są Mateusz Lewandowski, Maciej Mikołajczyk. Kampania skierowana jest do osób niepłacących alimentów.

BĄDŹ Z NAMI!

Built with Mobirise - Details here