NIEALIMENTACJA TO PRZEMOC

Fundacja KiDs oraz Izba Komornicza w Łodzi zapraszają w dniu 28 maja 2019 r. na warsztaty edukacyjne wspierające samodzielnych rodziców, borykających się z problemem wyegzekwowania alimentów. Warsztaty odbędą się w Łódzkim Domu Kultury w godzinach 15:00 - 19:00. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara oraz Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską.

O sprawy majątkowe około miliona dzieci w Polsce, które nie otrzymują alimentów ani od rodzica, ani z Funduszu Alimentacyjnego, dbają samodzielni rodzice, głównie matki. To one, będąc ich przedstawicielami ustawowymi, są ich „adwokatami”, wychowują je i utrzymują - przeważnie z jednej pensji. To one próbują, dostępnymi środkami prawnymi, nakłonić drugiego rodzica do wykonywania ciążącego na nim obowiązku utrzymywania własnego dziecka - często nieskutecznie. W Polsce bowiem nadal istnieje powszechne przyzwolenie na niepłacenie alimentów.

Niealimentacja to ogromny problem społeczny również w województwie łódzkim. W Sądzie Rejonowym Okręgu Łódzkiego w 2017 r. zapadło 186 wyroków skazujących za przestępstwo niealimentacji (Art. 209 KK), natomiast już w 2018 r. takich wyroków zapadło 720. Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w styczniu 2019 r. objęło wsparciem z Funduszu alimentacyjnego 3875 dzieci na terenie miasta Łodzi. Wysokość zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z Funduszu alimentacyjnego przez Łódzkie Centrum Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2018 r. wyniosło blisko 190 milionów zł.

NIEALIMENTACJA TO PRZEMOC

Fundacja KiDs oraz Izba Komornicza w Łodzi zapraszają w dniu 28 maja 2019 r. na warsztaty edukacyjne wspierające samodzielnych rodziców, borykających się z problemem wyegzekwowania alimentów.


DLA KOGO?

Jeśli ojciec/matka Twojego dziecka nie łoży na jego utrzymanie lub nie realizuje obowiązku  alimentacyjnego, to oznacza, że Ty i Twoje dziecko doświadczacie przemocy ekonomicznej

Przyjdź, dowiedz się jakie prawa ci przysługują i co możesz zrobić, by w praktyce zastosować najnowsze zmiany przepisów. Niealimentacja jest przestępstwem polegającym na uchylaniu się przez sprawcę od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Ponad milion dzieci w Polsce nie otrzymuje  alimentów ani od drugiego rodzica ani z Funduszu Alimentacyjnego. O zapewnienie dzieciom godnych warunków życia muszą dbać samodzielni rodzice – w niemal 97% są to samotne matki. O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ?

W ostatnich trzech latach udało się wprowadzić szereg zmian w polskim prawie alimentacyjnym. Na warsztatach chcemy przybliżyć właśnie te najnowsze zmiany. Podczas spotkania będzie również można skorzystać z bezpłatnych konsultacji komornika, adwokata, policjanta, mediatora oraz pracownika socjalnego. Zaproszeni eksperci opowiedzą jakie są regulacje prawne w sytuacji niealimentacji i co nowego zadziało się w Polskim prawie czyli nowelizacja art 209 Kodeksu karnego, Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. zwana “Pakietem Alimentacyjnym” czy uchwalany właśnie Rządowy projekt alimentów natychmiastowych. 

Warsztaty będą również szansą do zintegrowania się, nawiązania nowych znajomości, dyskusji oraz podzielenia się swoimi problemami i doświadczeniami. Każdy uczestnik będzie mógł otrzymać bezpłatny Informator #Pakiet alimentacyjny - czyli przewodnik po ostatnich zmianach w prawie alimentacyjnym oraz Niezbędnik Alimentacyjny - zbiór wszystkich możliwych w prawie polskim ścieżek dochodzenia alimentów.


Warsztaty organizowane są przez Fundację KiDs oraz Izbę Komorniczą w Łodzi.


ZAPROSZENI EKSPERCI:

Andrzej Ritmann – komornik, Przewodniczący Łódzkiej Izby Komorniczej 

Robert Damski - komornik, członek Zespołu ds. alimentów przy RPO i RPD

Maciej Pakowski – adwokat

Olga Kowalska - adwokat

asp. Agnieszka Cieplucha V Komisariat Policji w Łodzi

Izabela Nowaczyk, Beata Moczkowska – mediatorki, Fundacja 4Kroki

Monika Zawodzińska - Z-ca Kierownika Wydziału Świadczeń Alimentacyjnych – MOPS Łódź

Dorota Herman, Katarzyna Stadnik, Marzena Stala - samodzielne mamy, specjalistki w zakresie alimentów, Fundacja Kids


Patronat Honorowy

Mobirise

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar

Mobirise

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska 

Mobirise

Inicjatywa jest wspierana przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski

Termin i miejsce warsztatów:

Adres:

Łódzki Dom Kultury
Generała Romualda Traugutta 18, 90-113 Łódź

Termin:

28 maja 2019 r. w godz. 15.00 – 19.00

E-mail:

fundacjakids@gmail.com

Mobirise

This website was designed with Mobirise