Masz problem z egzekucją alimentów z zagranicy?

Jesteś rodzicem, którego były partner/partnerka mieszka poza granicami Polski, a który pomimo orzeczenia sądowego lub ugody nadal nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania dziecka/dzieci?


Napisz o swoich problemach do instytucji, które mają wpływ na toczące się postępowania i mogą skontaktować się z Urzędami w innych państwach.

Nas, rodziców w podobnej sytuacji jest wielu i tylko RAZEM możemy zwrócić uwagę na NASZ problem!

No to zaczynamy!

Wystarczy, że na początek napiszesz krótkiego maila do dwóch polskich instytucji:

1. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich - pełni rolę organu centralnego w międzynarodowych postępowaniach rodzinnych dot. spraw uprowadzeniowych, opiekuńczych i alimentacyjnych

mail: alimenty@ms.gov.pl

2. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka - współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w zakresie spraw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, prowadzi sprawy związane z zawieraniem dwustronnych umów międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych

mail: dwmpc@ms.gov.pl

Możesz opisać:

- Jak oceniasz kontakt ze strony Sądu, w kraju przebywania rodzica płacącego (w którym prowadzona jest egzekucja z zagranicy) Tzn:. Czy informują o podjętych działaniach w sposób zrozumiały i wystarczający.Jeśli nie opisz sytuację, z którą masz problem.

 Czy został zmieniony wyrok zasądzający alimenty orzeczony w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem w państwie rodzica płacącego. Jeśli tak i się z nią nie zgadzasz proszę podaj zasądzoną kwotę alimentów przez Sąd za granicy oraz na co ta kwota wystarcza.

- Jakie zostały podjęte działania przez Sąd w kraju przebywania rodzica zobowiązanego do alimentacji do wpłat bieżących lub zaległych alimentów.

- Jakie zostały podjęte działania przez Ciebie,aby zmobilizować rodzica do wpłat bieżących lub zaległych alimentów. Np.Poprzez kontakt z adwokatem w danym państwie, poprzez pisanie do Sądu zajmującego się naszą sprawą w danym państwie, poprzez porady oraz działania detektywistyczne, poprzez kontakt z pracodawcą rodzica płacącego itp.

- Czy zostały podjęte działania przez Sąd mające na celu zmobilizować rodzica płacącego do spłaty zaległości tytułem alimentów takie jak np:.zabranie prawo jazdy, zablokowanie konta,egzekucja z ruchomości lub nieruchomości itp.obowiązujące w danym państwie.Jeśli nie proszę podaj przyczynę odmowy.

- Czy dany kraj posiada tabelę alimentacyjną i czy jest adekwatna do potrzeb dziecka/dzieci.

- Na co zostały narażone dzieci po zmianie Polskiego wyroku na niekorzyść dziecka/dzieci w kraju przebywania rodzica zobowiązanego do wpłat.

- Inne problemy, z którymi się spotkaliście.

 

Jeśli otrzymacie odpowiedź to koniecznie dajcie nam znać! Jesteśmy bardzo ciekawi, czy będzie jakakolwiek reakcja ze strony tych instytucji.

Możecie skorzystać z formularza poniżej lub pisać na adres mail: fundacjakids@gmail.com

NAPISZ DO NAS

Czekamy na Twoją wiadomość. Postramy się najlepej jak możemy załatwić sprawę z jaką się do nas zwracasz.

Designed with Mobirise web builder